kom i kontakt med oss

 

 

Kort historik om Cranke Cruisers

Från allra första början var vi 7 st killar som hade börjat arrangera en bilutställning i samband med lådbilsrallyt i Blentarp, men efterhand utökades vi med fler och fler intresserade.
Alla kom vi från olika orter i södra Skåne, men en sak hade vi alla gemensamt och det var vårt intresse för bilar och motorcyklar.
 
Inför vår tredje utställning började funderingarna komma på att kalla oss något eller t o m bilda en klubb.
När vi på sensommaren år 1999 hade ett av våra första planeringsmöten inför utställningen 2000 kom så klubbnamnet Cranke Cruisers fram. Efter att ett antal olika förslag på namn hade ratats, råkade en av våra killar läsa på en gatskylt utanför möteslokalen. Gatan hette Krankesjövägen som härleder till Krankesjön, som ligger i närheten av Harlösa. Hans förslag var Cranke med C och därmed var Cranke Cruisers fött.
 
Vi röstade fram en styrelse och tog fram klubbregler och riktlinjer hur klubben skulle fungera.
Klubbens viktigaste mål var, och är att:
 
    • få både äldre och yngre att intressera sig för denna typ av bilar och motorcyklar och föra detta kulturarv vidare.
    • våra arrangemang som vi medverkar i och kör till skall vara till för alla - både vuxna och barn.
    • våra arrangemang skall passa hela familjen.
Tiden gick och på vårkanten år 2000 hade ryktet spridits att vi bildat Cranke Cruisers.
Medlemsantalet hade ökat från 11 st till 20 st. Efter en lyckad utställning i maj 2000 var vi nu ca 40 medlemmar och ca 20 fordon. Ytterligare intresserade anslöt sig under 2001/2002 och under 2003 nådde vi vår maxgräns när det gäller medlemsantalet i klubben. Maxgränsen är satt till 100 medlemmar.
Skälet till detta är att vi inte vill bli en klubb där man inte vet vem som är vem, utan alla skall kunna lära känna varandra i större eller mindre utsträckning. Cranke Cruisers har idag medlemmar från hela södra Skåne.
Klubbens säte är idag efter omorganisation flyttat till Eslöv som ligger ganska centralt i Skåne.